جدول رده بندی

رده‌بندی تیم‌ها

# نام تیم
1
فداییان فیفا
2
tabrizian CS
3
منتخب جام فست کلیک
4
کلش باز هاش
5
کانتر باز های تهران
6
اتحاد PES باز های تهران
7
DOTA IRAN
8
overwatch tabriz
9
زامبی ها
10
iNFiNiTY Guys
# نام تیم
1
فداییان فیفا
2
منتخب جام فست کلیک
# نام تیم
1
اتحاد PES باز های تهران
# نام تیم
1
tabrizian CS
2
کانتر باز های تهران
3
CS GO
# نام تیم
1
کلش باز هاش
2
اسم تیم برای بازی انفرادی؟!
# نام تیم
1
DOTA IRAN
2
خفن پلیر های تهرون
3
مینی خفن
4
OP Dota2 Players
# نام تیم
1
زامبی ها
2
iNFiNiTY Guys
3
iNFiNiTY Guys#2
# نام تیم
1
overwatch tabriz
# نام تیم
# نام تیم

رده‌بندی بازیکنان

# نام بازیکن
1
@Sargeras
2
@LightXus
3
سحر فیض بخشی @sahar_feyz
4
مدیر سایت @admin
5
طه صفوت @SULLIVAN
6
@Shanks
7
@Maverick
8
@shayan_koloft
9
@arash
10
@ali_ashrafi
# نام بازیکن
1
سحر فیض بخشی @sahar_feyz
2
مدیر سایت @admin
# نام بازیکن
# نام بازیکن
1
سحر فیض بخشی @sahar_feyz
2
مدیر سایت @admin
3
@user234763
# نام بازیکن
1
@Sargeras
2
@LightXus
3
طه صفوت @SULLIVAN
4
@Shanks
5
@Maverick
6
@shayan_koloft
7
@ali_ashrafi
8
@arash
# نام بازیکن
1
@Sargeras
2
@LightXus
3
طه صفوت @SULLIVAN
4
@Shanks
5
@Maverick
6
@shayan_koloft
7
@shayan
8
@Nima
9
@GWRCRFAN
10
@iCG_FiskeR
# نام بازیکن
# نام بازیکن
1
مدیر سایت @admin
# نام بازیکن
1
@amir.c7
# نام بازیکن