جدول رده بندی

رده‌بندی بازیکنان

# نام بازیکن
1
امیر تانوردی @Amir_ta007
2
محمد مهدی مرکیه @محمد
3
حمیدرضا رحیم زاده @itswhitephoenix
4
سامان داداشي @sami94k
5
Alireza Ziaei @arshiyazi
6
Amirsalar Moshiri @asalar
7
علیرضا فرهادیان @AlirezaF17
8
فرشاد عبداللهی @Booyaka
9
محمد مهدی رنج بین @whyalwaysMahdi
10
@Mkmni23