آخرین تورنومنت‌ها

FIFA 19

FIFA19 Alpha

برگزار کننده‌:‌ Game.ir

تاریخ شروع :۱۸-۱-۱۳۹۸

قیمت :‌ 0 تومان

DOTA 2

DotA2 1vs1 Winter2019

برگزار کننده‌:‌ D2P

تاریخ شروع :۲۴-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 0 تومان

Clash Royale

CR Iran League

برگزار کننده‌:‌ iCG

تاریخ شروع :۲۴-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 0 تومان

FIFA 19

IGL-97

برگزار کننده‌:‌ کیوب

تاریخ شروع :۲۳-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 0 تومان

Clash Royale

CR League#1

برگزار کننده‌:‌ Noobs Factor

تاریخ شروع :۱۰-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 300 تومان

DOTA 2

Dota2 Tour

برگزار کننده‌:‌ We Are Khafan!

تاریخ شروع :۲۰-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 0 تومان

PES 2019

مسابقه بازی PES

برگزار کننده‌:‌ کلوب گیمرها

تاریخ شروع :۸-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 2000 تومان

DOTA 2

بازی DOTA 2

برگزار کننده‌:‌ گیم - کلوب گیمرها

تاریخ شروع :۲۶-۱۰-۱۳۹۷

قیمت :‌ 25000 تومان

PES 2018

بازی PES 2019

برگزار کننده‌:‌ گیم - کلوب گیمرها

تاریخ شروع :۲۶-۱۰-۱۳۹۷

قیمت :‌ 7000 تومان