تا ۸-۱۱-۱۳۹۷ ساعت 14:50:13

0 از 8 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 2000 تومان

PES 2019

مسابقه بازی PES

۱۳۹۷-۱۱-۸ - ۱۳۹۷-۱۱-۸

کلوب گیمرها

شناسه تورنومنت : 22#

PES 2019

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

تست یک

جوایز مسابقات

نفر اول : 50000

نفر دوم : 35000

نفر سوم : 10000

امتیازات شرکت در تورنومنت مسابقه بازی PES

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 10

امتیاز بازنده مسابقات : 5

امتیاز نفر/تیم اول : 0

امتیاز نفر/تیم دوم : 0

امتیاز نفر/تیم سوم : 0

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : info@game.ir

تلگرام : gamerscloob