تا ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ ساعت 15:54:26

8 از 8 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 0 تومان

DOTA 2

DotA2 1vs1 Winter2019

۱۳۹۷-۱۱-۲۴ - ۱۳۹۷-۱۱-۲۴

D2P

شناسه تورنومنت : 27#

DOTA 2

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

1vs1 RULES

جوایز مسابقات

نفر اول : 200

نفر دوم : 100

امتیازات شرکت در تورنومنت DotA2 1vs1 Winter2019

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 10

امتیاز بازنده مسابقات : 5

امتیاز نفر/تیم اول : 5

امتیاز نفر/تیم دوم : 2

امتیاز نفر/تیم سوم : 0

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : aasda@fas.com

تلگرام : asfaf