تا ۱۸-۱-۱۳۹۸ ساعت 0:34:43

8 از 8 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 0 تومان

FIFA 19

FIFA19 Alpha

۱۳۹۸-۱-۱۸ - ۱۳۹۸-۱-۱۸

Game.ir

شناسه تورنومنت : 28#

FIFA 19

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

قطع ارتباط عمدی: با رای صادرشده از سوی داور بازی مشخص می شود و هر گونه تخطی کردن بازیکن باعث جریمه کردن او یا حتی منجر به صدور رای باخت از سوی داور می شود.
هر گاه هرگونه قطع اتصالی ناشی از مشکل سیستم و مشکلات برقی رخ دهد: داور با در نظر گرفتن زمان باقی‌مانده بازی (زمان باقیمانده بازی قبل + ۱۰ دقیقه) و حساب کردن هر بازیکن اخراجی به عنوان گل برای حریف یک بازی جدید را برگزار می کند. اگر بازی تا دقیقه ۱۰ متوقف شود بازی از ابتدا برگزار خواهد شد.

همچنین در هنگام پنارتی زدن نشانگر جهت باید خاموش باشد.

موارد قابل توجه، خطاها و جرایم آن:

در صورت انجام هریک از تخلفات زیر، بازیکن متخلف دست کم با یک اخطار و یا واگذاری بازی به حریف با تشخیص داور مواجه خواهد شد:

استفاده از هرگونه برنامه ی فریبنده.(Cheats)
قطع ارتباط بصورت عمدی.
باخت عمد به حریف.
انجام عملی که موجب ایجاد موقعیت گلزنی نشود.
گرفتن موقعیت مسلم گلزنی با خطای عمد.
هر گونه صحبت غیر ضروری در طی مسابقه.
در صورت ایجاد محیطی متشنج از سوی یک بازیکن که باعث برتری غیر منصفانه برای او شود داور حق دادن اخطار یا اعلام باخت بازیکن را دارد

تمامی شرایط منجر به اتلاف وقت با نظر مستقیم سرداور در بازی ها اعمال می شود .

جوایز مسابقات

نفر اول : 500000

نفر دوم : 300000

نفر سوم : 200000

امتیازات شرکت در تورنومنت FIFA19 Alpha

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 3

امتیاز بازنده مسابقات : 0

امتیاز نفر/تیم اول : 0

امتیاز نفر/تیم دوم : 0

امتیاز نفر/تیم سوم : 0

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : game.ir@gmail.com

تلگرام : @game.ir