تا ۱۰-۲-۱۳۹۸ ساعت 9:7

128 از 128 شرکت کننده

شرکت در تورنومنت

قیمت : 0 تومان

FIFA 19

تورنومنت رایگان FIFA19 با جایزه‌ی میلیونی

۱۳۹۸-۲-۱۰ - ۱۳۹۸-۲-۹

Game.ir - کلوب گیمرها

شناسه تورنومنت : 31#

FIFA 19

براکت

رده بندی 7/1

رده بندی 7/2

رده بندی 7/3

رده بندی 7/4

رده بندی 7/5

رده بندی 7/6

رده بندی جایگاه سوم

رده بندی جایگاه اول و دوم