تا ۴-۱۰-۱۳۹۷ ساعت 22:03:52

0 از 8 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 0 تومان

FIFA 18

مسابقه بزرگ فیفا 18

۱۳۹۷-۱۰-۴ - ۱۳۹۷-۱۰-۴

ادمین

شناسه تورنومنت : 5#

FIFA 18

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

1. ساعت برگزاری مسابقات توسط ادمین تعیین می شود و در صورت عدم حضور به موقع در تورنمنت به عنوان تیم بازنده حذف شده و امتیاز برنده به طرف مقابل تعلق می گیرد.

2. کلیه بازیکنان موظف به انتخاب تیم اروپایی می باشند.

جوایز مسابقات

نفر اول : مبلغ 15000 هزار تومان

نفر دوم : مبلغ 7000 هزار تومان

امتیازات شرکت در مسابقه بزرگ فیفا 18

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 10

امتیاز بازنده مسابقات : 0

امتیاز نفر/تیم اول : 20

امتیاز نفر/تیم دوم : 15

امتیاز نفر/تیم سوم : 10

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : admin@game.ir

تلگرام : Game_admin