تا ۱۰-۱۱-۱۳۹۷ ساعت 00:00:00

0 از 16 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 0 تومان

Counter Strike Global Offensive

مسابقه بزرگ CS:GO

۱۳۹۷-۱۱-۱۰ - ۱۳۹۷-۱۱-۱

ادمین

شناسه تورنومنت : 6#

Counter Strike Global Offensive

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

1. ساعت برگزاری مسابقات توسط ادمین تعیین می شود و در صورت عدم حضور به موقع در تورنمنت به عنوان تیم بازنده حذف شده و امتیاز برنده به طرف مقابل تعلق می گیرد.

2. اسنایپ ممنوع

3. friendly fire ممنوع

4. تیم بازنده حذف خواهد شد

جوایز مسابقات

نفر اول : مبلغ 20000 تومان

نفر دوم : مبلغ 5000 تومان

امتیازات شرکت در مسابقه بزرگ CS:GO

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 15

امتیاز بازنده مسابقات : 0

امتیاز نفر/تیم اول : 15

امتیاز نفر/تیم دوم : 5

امتیاز نفر/تیم سوم : 0

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : admin@game.ir

تلگرام : Game_admin