تا ۲۴-۱۰-۱۳۹۷ ساعت 00:00:00

0 از 128 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 0 تومان

Rainbow Six : Seige

مسابقه بزرگ RB6

۱۳۹۷-۱۰-۲۴ - ۱۳۹۷-۱۰-۱۴

ادمین

شناسه تورنومنت : 9#

Rainbow Six : Seige

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

1. قانونی وجود ندارد

جوایز مسابقات

نفر اول : 25 امتیاز

نفر دوم : 15 امتیاز

امتیازات شرکت در مسابقه بزرگ RB6

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 10

امتیاز بازنده مسابقات : 0

امتیاز نفر/تیم اول : 25

امتیاز نفر/تیم دوم : 10

امتیاز نفر/تیم سوم : 0

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : admin@game.ir

تلگرام : game_admin