آخرین تورنومنت‌ها

DOTA 2

DotA2 1vs1 Winter2019

برگزار کننده‌:‌ D2P

تاریخ شروع :۲۴-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 0 تومان

DOTA 2

Dota2 Tour

برگزار کننده‌:‌ We Are Khafan!

تاریخ شروع :۲۰-۱۱-۱۳۹۷

قیمت :‌ 0 تومان

DOTA 2

بازی DOTA 2

برگزار کننده‌:‌ گیم - کلوب گیمرها

تاریخ شروع :۲۶-۱۰-۱۳۹۷

قیمت :‌ 25000 تومان